Wielomiany generujące liczbę pi

Poniższa tabela przedstawia wielomiany, których miejsca zerowe są przybliżeniem liczby pi = 3,141592653589793.

N Wielomian Wartość Różnica
2 4277x^2-10723x-8525 = 0 3,141592653650731622 6.09e-11
3 307x^3+280x^2-3174x-2311 = 0 3,141592653650731622 1.42e-7
Reklamy