24 Marzec 2011

Light Deflection – description

Czytaj po polsku

Visual General Relativity – Light Deflection is a computer simulation of bending light rays flying in the vicinity of a black hole. It was written in C/C++ using DirectX 11 graphics library. Czytaj dalej

22 Marzec 2011

Light Deflection – opis

Read in English

Visual General Relativity – Light Deflection to symulacja komputerowa ugięcia promieni świetlnych przelatujących w sąsiedztwie czarnej dziury. Została ona napisana w języku C/C++ z użyciem biblioteki graficznej DirectX 11. Czytaj dalej

22 Marzec 2011

Jak za pomocą czterech dziewiątek zapisać tysiąc?

Mała zagadka matematyczna. Jak za pomocą czterech cyfr dziewiątek (9, 9, 9, 9) zapisać liczbę tysiąc (1000)? Czytaj dalej

20 Marzec 2011

Wyprowadzenie transformacji Lorentza

ZOBACZ W PDF-ie

Poniższe wyprowadzenie opiera się na postulatach Szczególnej Teorii Względności, które mówią, że:

  • Prawa fizyki są jednakowe niezależnie od wyboru inercjalnego układu odniesienia.
  • Dla każdego inercjalnego obserwatora światło w próżni porusza się ze stałą prędkością c niezależnie od kierunku.

Czytaj dalej

20 Marzec 2011

Soczewkowanie grawitacyjne

Soczewkowanie grawitacyjne (ang. gravitational lensing) jest zjawiskiem przyrody polegającym na tym, że tor światła docierającego z odległych galaktyk jest zakrzywiany przez masę, najczęściej przez galaktykę lub grupę galaktyk. W efekcie czego zamiast normalnych obrazów źródła widzimy obrazy pozorne, zdeformowane, przyjmujące przeważnie kształt łuków. Czytaj dalej

19 Marzec 2011

Rzut w polu grawitacyjnym

ZOBACZ W PDF-ie

Rzut w ziemskim polu grawitacyjnym jest to rzut w jednorodnym polu sił ciężkości o przyspieszeniu g = 9.80655 \left[\frac{m}{s^2}\right]. Podstawowymi wielkościami określającymi taki rzut jest prędkość początkowa v oraz kąt wyrzutu \alpha. Czytaj dalej